Menu


Khóa học Kèn Saxophone chuyên nghiệp tốt nhất TPHCM

Trung tâm đào tạo âm nhạc YAM mở các khóa dạy học kèn saxophone cơ bản đến nâng cao tại TPHCM. YAM cam kết giáo trình hợp lý, giáo viên...

Read More...

Khóa học Sáo Tây Flute chuyên nghiệp tốt nhất TPHCM

Trung tâm đào tạo âm nhạc YAM mở các khóa dạy học Sáo Tây Flute cơ bản đến nâng cao tại TPHCM. YAM cam kết giáo trình hợp lý, giáo...

Read More...

Khóa học Trống Jazz chuyên nghiệp tốt nhất TPHCM

Trung tâm đào tạo âm nhạc YAM mở các khóa dạy học trống Jazz cơ bản đến nâng cao tại TPHCM. YAM cam kết giáo trình hợp lý, giáo viên...

Read More...

Bài giảng – Giáo trình của Sáo Tây Flute

Khóa học Sáo Tây – Flute Phần căn bản: Nhạc lý tổng quát Giới thiệu về Flute, làm quen với sáo bằng cách thổi các nốt nhạc trên nhạc...

Read More...

Bài giảng – Giáo trình của Trống Jazz

Khóa học Trống Jazz Phần căn bản: Giới thiệu về bộ trống, các bộ phận trong bộ trống, tư thế ngồi đánh trống, cách cầm dùi trống và đánh...

Read More...

Bài giảng – Giáo trình của Kèn Harmonica

Khóa học Kèn harmonica Phần căn bản: Nhạc lý tổng quát Giới thiệu về kèn, làm quen với kèn bằng cách thổi các nốt nhạc trên kèn Harmonica, tập...

Read More...

Bài giảng – Giáo trình của Kèn Saxophone

Khóa học Kèn Saxophone Phần căn bản: Nhạc lý tổng quát Giới thiệu về kèn, làm quen với kèn bằng cách thổi các nốt nhạc trên kèn, tập điều tiết...

Read More...

Bài giảng – Giáo trình của Đàn Tranh

Khóa học Đàn Tranh Phần căn bản: Nhạc lý tổng quát Giới thiệu về đàn tranh và phụ kiện Thực hành: những kỹ thuật đơn giản của đàn tranh...

Read More...

Bài giảng – Giáo trình của Trống Cajon

Khóa học Trống cajon Phần căn bản: Giới thiệu về bộ trống, tư thế ngồi đánh trống, kỹ thuật đánh trống,… Vai trò của trống trong ban nhạc Nhạc lý...

Read More...

Khóa học Đàn Tranh chuyên nghiệp tốt nhất TPHCM

Trung tâm đào tạo âm nhạc YAM mở các khóa dạy học đàn tranh cơ bản đến nâng cao tại TPHCM. YAM cam kết giáo trình hợp lý, giáo viên...

Read More...
X
Xin chúc mừng
https://yam.com.vn/category/hoc-dan/