Menu


LỚP HỌC ĐÀN CỐ ĐỊNH GUITAR, PIANO, ORGAN, UKULELE

Trung Tâm Âm Nhạc YAM có 4 môn thuộc lớp Cố Định là Guitar, Piano, Organ và Ukulele. Các lớp Cố Định này bao gồm 3 tháng (cơ bản)...

Read More...

Bán đàn Piano dùng để học và dành cho người chơi khá

Trung tâm âm nhạc YAM bán đàn piano dành cho học viên dùng để học, luyện tập tại nhà và kể cả những người chơi đàn khá. Với giá...

Read More...

aaaaaaaaaaaaaa

học trang điểm học chăm sóc da hoc trang diem hoc cham soc da

Read More...

NỘI DUNG POST

Link: https://yam.com.vn/wp-content/uploads/2016/10/Noi-dung-POST.xlsx

Read More...

Tuyển dụng giáo viên dạy đàn & thanh nhạc

Nhằm phát triển quy mô và đáp ứng nhu cầu học đông đảo của học viên, Trung tâm Đào Tạo Âm Nhạc YAM tuyển dụng liên tục giáo viên...

Read More...
X
Xin chúc mừng
https://yam.com.vn/category/news/