Học viên đến trực tiếp trung tâm để đăng ký và học.