Khóa học Sáo Tây – Flute
 • Phần căn bản:
  • Nhạc lý tổng quát
  • Giới thiệu về Flute, làm quen với sáo bằng cách thổi các nốt nhạc trên nhạc cụ, tập điều tiết hơi khi thổi sáo.
  • Thực hành: thổi những bài tập cơ bản để quen nhịp phách, tiết tấu và thuốc các nốt nhạc trên sáo.
  • Tập thổi đơn âm và đa âm
  • Các kỹ thuật thổi Flute
  • Luyện tập các tiểu phẩm
 • Phương pháp chơi đàn – Nâng cao:
  • Diễn cảm tác phẩm bằng kỹ thuật trong Flute
  • Thổi các tiết tấu phức tạp qua các tác phẩm chọn lọc : Nhạc ngoại quốc, nhạc trẻ, nhạc trữ tình, nhạc dân ca…
  • Học nhạc lý nâng cao để xử lý bất kỳ tác phẩm âm nhạc nào ưa thích
  • Các kỹ thuật thổi sáo nâng cao
  • Kỹ thuật thổi sáotrong ban nhạc, phối hợp với các nhạc cụ khác
  • Kỹ thuật solo