Ghi chú: Lớp Tập Thể có lịch học linh động có nghĩa là  học viên có quyền chọn lịch học phù hợp với mình, và có thể thay đổi buổi học, giờ học trong tuần miễn sao đủ số buổi và thời lượng là được. (Lịch học do Học viên tự chọn tùy thuộc vào thời gian rảnh của Học viên).

Khóa học Đàn Violin cơ bản
 • Phần căn bản:
  • Nhạc lý tổng quát
  • Giới thiệu về violon, tư thế cầm violon
  • Phương pháp kéo đàn, bấm dây và các nốt nhạc trên đàn violon
  • Thực hành phương pháp kéo đàn
  • Các kỹ thuật trong nghệ thuật chơi đàn violon
  • Luyện tập các tiểu phẩm
 • Phương pháp chơi đàn – Nâng cao:
  • Các kỹ thuật nâng cao
  • Thực hành các tác phẩm, bài hát từ dễ đến khó
  • Kỹ thuật độc tấu (solo) violon,
  • Kỹ thuật hòa tấu cùng các nhạc cụ khác

.

Khóa học Đàn Violin nâng cao
Tiếp tục luyện tập và nâng cao nghệ thuật chơi đàn violin

 • Phương pháp chơi đàn – Nâng cao:
  • Các kỹ thuật trong nghệ thuật chơi đàn violon
  • Luyện tập các tiểu phẩm
  • Các kỹ thuật nâng cao
  • Thực hành các tác phẩm, bài hát từ dễ đến khó
  • Kỹ thuật độc tấu (solo) violon,
  • Kỹ thuật hòa tấu cùng các nhạc cụ khác