Khóa học Kèn Saxophone
 • Phần căn bản:
  • Nhạc lý tổng quát
  • Giới thiệu về kèn, làm quen với kèn bằng cách thổi các nốt nhạc trên kèn, tập điều tiết hơi khi thổi kèn.
  • Thực hành: thổi những bài tập cơ bản để quen nhịp phách, tiết tấu và thuốc các nốt nhạc trên kèn.
  • Tập thổi đơn âm và đa âm
  • Các kỹ thuật thổi kèn Saxophone
  • Luyện tập các tiểu phẩm
 • Phương pháp chơi đàn – Nâng cao:
  • Diễn cảm tác phẩm bằng kỹ thuật rung hơi (dùng cơ bụng và cơ sườn)
  • Thổi các tiết tấu phức tạp qua các tác phẩm chọn lọc : Nhạc ngoại quốc, nhạc trẻ, nhạc trữ tình, nhạc dân ca…
  • Học nhạc lý nâng cao để xử lý bất kỳ tác phẩm âm nhạc nào ưa thích
  • Các kỹ thuật thổi kèn nâng cao
  • Kỹ thuật thổi kèn trong ban nhạc, phối hợp với các nhạc cụ khác
  • Kỹ thuật solo