Khóa học Trống Jazz
 • Phần căn bản:
  • Giới thiệu về bộ trống, các bộ phận trong bộ trống, tư thế ngồi đánh trống, cách cầm dùi trống và đánh trống
  • Vai trò của trống trong ban nhạc
  • Nhạc lý tổng quát
  • Luyện tập tay và các kỹ thuật chơi trống
  • Thực hành các điệu: March, Fox, Valse, Bolero, Bepop, Boston, Tango, Ballade, Blues, Surf, Slow surf, Slow Rock, Rhumba, Cha cha cha, Twist, ….
 • Phương pháp đệm đàn – Nâng cao:
  • Kỹ thuật chơi trống trong ban nhạc, phối hợp với các nhạc cụ khác
  • Kỹ thuật solo