học đàn

TẶNG ĐÀN CAO CẤP KÈM VOUCHER TRỊ GIÁ 1.800.000 ĐỒNG

  • Giảm ngay 300,000 đồng khi đăng ký khóa học Đàn Tập Thể tại Trung Tâm Âm Nhạc YAM (chi tiết xem tại website www.YAM.com.vn)
  • Giảm ngay 500,000 đồng khi đăng ký khóa học Pha Chế tại Trung Tâm Vua Pha Chế (chi tiết xem tại website www.VuaPhaChe.com)
  • Giảm ngay 300,000 đồng khi mua Thực Phẩm Dinh Dưỡng tại Deli (chi tiết xem tại website www.ThucPhamDinhDuong.vn)
  • Giảm ngay 100,000 đồng khi mua Hộp Quà Bóng Bay tại Daisy Balloons (chi tiết xem tại website www.fb.com/HopQuaBongBay)
  • Giảm ngay 100,000 đồng khi mua đồ chơi cao cấp tại cửa hàng So Fun (chi tiết xem tại website www.SoFun.vn)
  • Giảm ngay 500,000 đồng khi mua chó Poodle tại cửa hàng Poodle Garden (chi tiết xem tại website www.Poodle.vn)

»»» Xem thông tin các khóa học tập thể tại Khóa Học Tập Thể.