———– DÀNH CHO LỚP TẬP THỂ ———–

GIẢM HỌC PHÍ
TẶNG ĐÀN CAO CẤP (áp dụng cho môn Guitar và Ukulele)
TẶNG GIFT VOUCHER TRỊ GIÁ 3.000.000 ĐỒNG

  • Giảm ngay 500,000 đồng khi đăng ký khóa học Đàn Tập Thể tại Trung Tâm Âm Nhạc YAM (để tặng cho bạn bè/người thân học, chi tiết xem tại website www.YAM.com.vn)
  • Giảm ngay 500,000 đồng khi đăng ký khóa học Pha Chế tại Trung Tâm Vua Pha Chế (chi tiết xem tại website www.VuaPhaChe.com)
  • Giảm ngay 500,000 đồng khi đăng ký khóa học Marketing tại Trung Tâm Digital Marketing DMA Việt Nam (chi tiết xem tại website www.DMA.com.vn)
  • Giảm ngay 500,000 đồng khi mua Thực Phẩm Dinh Dưỡng tại Deli (chi tiết xem tại website www.ThucPhamDinhDuong.vn)
  • Giảm ngay 200,000 đồng khi mua Hộp Quà Bóng Bay tại Daisy Balloons (chi tiết xem tại website www.fb.com/HopQuaBongBay)
  • Giảm ngay 50,000 đồng khi mua đồ chơi cao cấp tại cửa hàng So Fun (chi tiết xem tại website www.SoFun.vn)
  • Giảm ngay 500,000 đồng khi mua chó Poodle tại cửa hàng Poodle Garden (chi tiết xem tại website www.Poodle.vn)
  • Giảm ngay 200,000 đồng khi mua Corset hoặc Latex tại cửa hàng Yêu Corset (chi tiết xem tại website www.YeuCorset.com)
  • Giảm ngay 200,000 đồng khi mua quần áo váy đầm tại cửa hàng thời trang LUNAR (chi tiết xem tại website www.LUNAR.vn)
  • Giảm ngay 50,000 đồng khi mua bánh, đồ uống tại cửa hàng DOLA (chi tiết xem tại website www.dolacoffee.com)

»»» Xem thông tin các khóa học tập thể tại Khóa Học Tập Thể.

»»» Xem thông tin các khóa học tập thể tại Khóa Học Dạy Kèm.